welkom op de website van de groene vissers


Wedstrijdreglement Groene Vissers 2023

1.     Inschrijving wordt stopgezet 11.45u niet verwittigd of aanwezig word niet mee gevist .dit om tijd te geven aan de mensen die de nummers op een correcte manier moeten steken. trekking van de wedstrijd om 12.00u.

2.     Elke visser neemt plaats op het getrokken nummer . Men vist recht voor zich uit, ook in de kant, met uitzondering van de hoeken.

3.     Het is verplicht 2 leefnetten van de club te gebruiken en recht voor u uit te gooien:   17 kg per net tot 20kg wordt er 17kg gegeven, over 20kg is 0 kg voor de betreffende net. Elke visser haalt  zijn netten uit het water en legt ze terug op de voorziene plaats.

4.     Elke vis brasem, karper,Lauw moet met de kop als eerst in de leefnet geplaatst worden. Goudvis, graskarper, snoek en snoekbaars moet onmiddellijk terug gezet worden men krijgt 1.5kg voor goudvis, 5kg voor graskarper, 2kg voor snoekbaars.

5.     Hengellengte met vaste lijn max. 10m , draadlengte max. 5m van top tot haak. Hengellengte met rek max.10 m, draadlente max. 4m van top tot haak.   DIKTE  VAN DE REK MIN 1.6 mm . CUPPEN EN PULER KIT IS VERBODEN

6.     Voederpotje op stok verboden. Er mag maar met 1 hengel ter gelijke tijd gevist worden en dit met 1 haak (meten mag).boven op vissen niet met pen, lood of spriet op het water pletsen. Leefnetten moeten door de visser zelf aangehaald worden > max  2 netten per keer.

7.     VOEDEREN: 1l witte maden inclusief kasters >( de maden moeten niet gezift zijn doch vrij zijn van chemische producten ) , korrels van de club , 2 potjes mais van 330gr en 330gr tarwe of 2 potten tarwe en 1 pot mais of 3 potten tarwe of 3 potten mais.

Deegwaren : elleboogjes > in een klein potje van mais ( max 1cm groot )  en mais bolletjes ( pangani  of ebly ) in een mais potje ( 330 gr ). Kaas en patat samen in 1 klein potje van mais. DUS DEEGWAAR > tarwe , kaas , patat en mais moeten in mais potjes gedaan worden voor eventuele controle .

8.       Wedstrijden van s’morgens  1/2 liter maden meer. Alles moet aanwezig zijn aan de put > na controle  wordt er niets meer bij gehaald zonder het te vragen aan het bestuur. Gebeurd het toch dan is er direct uitsluiting van de wedstrijd.

9.     AAN DE HAAK: levend aas, mais , korrels van de club , tarwe ,( kaas patat, pasta en kunst aas ) > max  1cm² groot,  Alle andere aas is verboden. Vissen zonder weerhaak is verplicht.

10. Het bestuur controleert 2 vissers per wedstrijd. 

11.     Een vis die binnen de wedstrijd is aangeslagen moet na max  10min geschept zijn om nog mee te tellen, een gedregde vis telt, opzettelijk dreggen is stropen en is verboden. Een gevangen vis in andermans lijn telt niet mee en moet terug gezet worden. Dode vis telt niet mee en wordt ook niet gewogen.

12.     Indien men voor het einde van wedstrijd stopt mag men geen voederresten in de vijver gooien, emmer leeg gieten en leefnetten uithalen (ook als er geen vis in zit).

13.    LAAT U VISPLAATS NETJES ACHTER!!!

14.     Bij het niet naleven van het reglement zal men uitgesloten worden. Bij herhaling kan men uit de club gezet worden.

15.    Na het trekken van de plaatsnummer mag je de wagen niet meer verplaatsen!!!

16.     Het bestuur of de club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal en beschadiging van welke aard ook.

Het bestuur wenst de leden een sportief visjaar.